David Munch, Ydelser

Taxation of Bonds and Other Financial Instruments Held by Individuals

Derivatives & Financial Instruments - 2010

“This article is in line with two previous articles published in this journal in 2009…The article concerns Bill 112, which passed in the Danish parliament on 1 June 2010 (Act 724 of 25 June 2010).” (from the table of contents)

Læs hele artiklen her

Beskatning af investeringsselskaber og aktionærer - udvalgte problemstillinger

Ugeskrift for Skat - 2010

”Folketinget har i 2009 udvidet definitionen af selskaber, hvis aktier kan omfattes af aktieavancebeskatningslovens § 19, således at aktier i alle selskaber, hvis primære virksomhed er investering i aktiver omfattet af aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven, og som har minimum 8 aktionærer, kan omfattes af § 19…. I denne artikel behandles spørgsmål i forbindelse med overgang til § 19 som følge af udvidelsen af definitionen i § 19.” (fra artiklen)

Læs hele artiklen her

Beskatning af selskabers porteføljeaktier efter lov nr. 525 af 12. juni 2009

Ugeskrift for Skat - 2009

”Folketinget vedtog den 28. maj 2009 at ændre beskatningen af selskabers porteføljeaktier fra alene at omfatte afståelser inden for 3 års ejertid til årlig lagerbeskatning uanset ejertid, dog kan selskabet vælge beskatning i henhold til realisationsprincippet for så vidt angår porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet…” (fra artiklen)

Læs hele artiklen her