David Munch, Advokat

Baggrund

2011 Selvstændig advokat
2009 Partner hos Eversheds Advokataktieselskab
2006 Advokat hos Kromann Reumert
1998 Advokat hos Gorrissen Federspiel Kierkegaard

Jeg har deltaget i 12 IFA-konferencer (International Fiscal Association) i perioden 1998-2012 og er medlem af Advokatsamfundet, IBA, Danmarks Skatteadvokater og IFA i Danmark. Jeg har bl.a. bistået internationale banker, udenlandske koncerner i øvrigt og et dansk OMXC20-selskab i ca. 10 år med hensyn til incitamentsordninger, herunder vedrørende etablering af incitamentsordninger i USA, afgivet skriftlige legal opinions, herunder en expert opinion til brug for en skattesag i England, og samarbejdet med advokater i  bl.a. Belgien, Canada, Norge, Schweitz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Jeg har også bistået mindre virksomheder og private.

Overgangen fra de større kontorer til at være selvstændig har givet frihed til at tilrettelægge enkle fremgangsmåder og til at udvise fleksibilitet. Her er der kun én kontaktperson, og der er sammenfald mellem ledelse og sagsbehandling. Advokatvirksomheden er beliggende i indre by, København.

Som selvstændig har jeg haft travlt med bl.a. sager om optagelse af nye ejere i et selskab (ejeraftale og kapitalforhøjelse), en ansvarssag mod revisionsfirma (skat), sager vedrørende incitamentsordninger, udtalelser om skatteretlige spørgsmål og retssager.