David Munch, Ydelser

IBA – the Lugano Convention

This article first appeared on the website of the European Regional Forum of the Legal Practice Division of the International Bar Association, and is reproduced by kind permission of the International Bar Association, London, UK. © International Bar Association.

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - ændring af aktieoptionsloven og ligningslovens § 7 P

www.karnovgroup.dk/artikler/rr-05-2019-incitamentsordninger

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere

Revision & Regnskabsvæsen - 2016

Artiklen omhandler de genindførte fordelagtige skatteregler for aktieaflønning af medarbejdere. Reglerne fremgår af den nye § 7 P i ligningsloven, der er baseret på de tidligere gældende regler i § 7 H i ligningsloven, som den forrige regering ophævede ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.  

Læs hele artiklen her