David Munch, Ydelser

Incitamentsordninger - ændring af aktieoptionsloven og ligningslovens § 7 P

www.karnovgroup.dk/artikler/rr-05-2019-incitamentsordninger

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere

Revision & Regnskabsvæsen - 2016

Artiklen omhandler de genindførte fordelagtige skatteregler for aktieaflønning af medarbejdere. Reglerne fremgår af den nye § 7 P i ligningsloven, der er baseret på de tidligere gældende regler i § 7 H i ligningsloven, som den forrige regering ophævede ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.  

Læs hele artiklen her

International arbejdsudleje

Skat Udland - 2015

Artiklen omhandler skatterådets offentliggjorte praksis siden SKATs styresignal 2014.478.SKAT samt to afgørelser truffet af Landsskatteretten i 2015.

Læs hele artiklen her