David Munch, Ydelser

International arbejdsudleje

Skat Udland - 2012

I de seneste år har der været et stort antal sager i Danmark om international arbejdsudleje, hvilket må anses for en naturlig følge af et stigende brug af udenlandsk arbejdskraft. Endvidere er der sket en udvikling i OECD's arbejde med kommentaren til art. 15 i Modeloverenskomsten.

Læs hele artiklen her

Danish High Court Decision on International Holding Structure

Derivatives & Financial Instruments - 2012

"The author provides a summary of a recent decision of the Eastern High Court on taxation of dividends at source in the context of an international holding structure. The scope of the summary focusses on the international tax aspect of the case only." (from the table of contents)

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - aktieordninger og aftalelovens § 36

Revision & Regnskabsvæsen - 2012

”Med udgangspunkt i Højesterets kendelse U.2011.2654H om anvendelse af Aftalelovens § 36 i et tilfælde om køb af aktier, hvor aktierne skulle tilbagesælges i tilfælde af ophør af medarbejderens ansættelse, skriver advokat David Munch om konsekvenserne af dommen og de generelle perspektiver for incitamentsordninger. Det er første gang, at denne paragraf i Aftaleloven er blevet anvendt i sammenhæng med aktieordninger. Det er et ganske kompliceret sagsområde, og Højesterets kendelse var da heller ikke enstemmig. ..." (fra omtalen af artiklen i tilknytning til indholdsfortegnelsen)

Læs hele artiklen her