David Munch, Ydelser

Incitamentsordninger - ændring af aktieoptionsloven og ligningslovens § 7 P

www.karnovgroup.dk/artikler/rr-05-2019-incitamentsordninger

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere

Revision & Regnskabsvæsen - 2016

Artiklen omhandler de genindførte fordelagtige skatteregler for aktieaflønning af medarbejdere. Reglerne fremgår af den nye § 7 P i ligningsloven, der er baseret på de tidligere gældende regler i § 7 H i ligningsloven, som den forrige regering ophævede ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.  

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - aktieordninger og aftalelovens § 36

Revision & Regnskabsvæsen - 2012

”Med udgangspunkt i Højesterets kendelse U.2011.2654H om anvendelse af Aftalelovens § 36 i et tilfælde om køb af aktier, hvor aktierne skulle tilbagesælges i tilfælde af ophør af medarbejderens ansættelse, skriver advokat David Munch om konsekvenserne af dommen og de generelle perspektiver for incitamentsordninger. Det er første gang, at denne paragraf i Aftaleloven er blevet anvendt i sammenhæng med aktieordninger. Det er et ganske kompliceret sagsområde, og Højesterets kendelse var da heller ikke enstemmig. ..." (fra omtalen af artiklen i tilknytning til indholdsfortegnelsen)

Læs hele artiklen her