David Munch, Ydelser

Taxation of Basel III-Compliant Instruments

Derivatives & Financial Instruments – 2012

The article comments on the following questions posed by IBFD: 1) Debt/Equity Characterization for Tax Purposes, 2) Deductibility of Coupon for Corporate Income Tax Purposes, 3) Possible Withholding Taxes on Coupons, 4) Recognition of Income and Expense, 5) Tax Treatment of the Conversion versus Write-Down, 6) Stamp Duties/Capital Taxes upon Issue and/or Conversion and 7) Transfer Pricing Consequences of Intercompany Financing.

Læs hele artiklen her

Incitamentsordninger - status efter SKATs styresignal om retserhvervelse

Revision & Regnskabsvæsen - 2011

”Advokat David Munch skriver om status for incitamentsordninger i form af aktieløn, bonusprogrammer og betingede obligationer efter Skats nye styresignal om retserhvervelse … I fremstillingen inddrages der en række afgørelser fra Skatteministeriet til belysning af retstilstanden på området.” (fra omtalen af artiklen i tilknytning til indholdsfortegnelsen)

Læs hele artiklen her

Skattemæssige konstruktioner

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2011

”Højesteret har i en række domme efter år 2000 taget stilling til skattemæssige konstruktioner, dvs. konstruktioner, der ikke anses for forretningsmæssige, men begrundet i ønsket om skattebesparelse. Dommene kan opdeles i to kategorier; skattemæssige konstruktioner baseret på udtrykkelige lovbestemmelser og skattemæssige konstruktioner baseret på aftaler. I det følgende gennemgås summarisk tre domme i førstnævnte kategori og fire domme i sidstnævnte kategori med kommentarer.” (artiklens indledende afsnit)

Læs hele artiklen her