David Munch, Ydelser

Ydelser

Advokatvirksomheden yder skatte- og selskabsretlig bistand samt bistand vedrørende aftaler, herunder

 • Incitamentsordninger til medarbejdere og lav lønbeskatning
  Aktieløn, kontantordninger, retningslinjer for danske børsnoterede selskaber og lav lønbeskatning ved tilflytning til Danmark
 • Internationale skatteforhold
  Dobbeltbeskatningsoverenskomster, skattepligt, kvalifikation af udenlandske enheder og kildebeskatning
 • Skatte- og selskabsretlig bistand vedrørende M & A og omstrukturering af selskaber
  Struktur, skatterelevante bestemmelser i aftaler, aktieombytning, spaltning og fusion
 • Skatte- og afgiftsproces
  Retssager, landsskatteretsager og bindende svar, møderet for landsret (2002) og fuldmægtig i Landsskatteretten (1994-1997)
 • Udenlandske koncerners danske selskaber og filialer
  Etablering, aktionær- og ledelsesforhold, herunder afholdelse af generalforsamlinger