David Munch, Velkommen

Rådgivning

Advokatvirksomheden yder skatte- og selskabsretlig bistand samt bistand vedrørende aftaler.

Sager

Herunder skattesager, skatteretlige udtalelser og bistand vedrørende incitamentsordninger og investeringer.

Værdier

Fokus på grundighed, løsninger og enkle fremgangsmåder.