David Munch, kontakt

Kontakt

Advokat David Munch
Bredgade 3, 4.
DK-1260 København K.
dm@davidmunch.dk

M +45 60430570

Aftale om advokatbistand vil indeholde bestemmelser om den omfattede bistand, salær, udgifter til tredjemænd, advokatansvar, pligtmæssige oplysninger og eventuelt lovvalg/værneting (maks. 2 sider). Advokatnævnet behandler adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatnævnets hjemmeside er advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet. Klientkontoen er i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, Grønjordsvej 10, 2300 København S. I tilfælde af konkurs eller rekonstruktion af banken, kan kunderne i Danmark tabe penge placeret i banken, herunder indestående på klientkonto, der samlet overstiger 100.000 EUR. Det samlede beløb på min klientkonto vil være langt under 100.000 EUR. Klientkontonummeret er reg.nr. 5501, kontonr. 4382 953 776 (Nordea DK).