David Munch, kontakt

Kontakt

Advokat David Munch
Bredgade 3, 4.
DK-1260 København K.
dm@davidmunch.dk

M +45 60430570

Aftale om advokatbistand vil indeholde bestemmelser om den omfattede bistand, salær, udgifter til tredjemænd, advokatansvar, pligtmæssige oplysninger og eventuelt lovvalg/værneting (maks. 2 sider). Advokatnævnet behandler adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar. Advokatnævnets adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Advokatnævnets hjemmeside er advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.