David Munch, Ydelser

Etablering af incitamentsordning - overvejelser og tiltag

Revision & Regnskabsvæsen - 2008

”... Advokat David Munch og Director Jørgen O. Nielsen gennemgår de overvejelser og tiltag, der skal håndteres ifm. overvejelser om indføring af en sådan ordning for nøglemedarbejdere i børsnoterede og unoterede selskaber. Artiklen har specielt fokus på aktiebaserede ordninger, ... Oplysningskrav, implementering, aftalegrundlag, skatte- og regnskabsmæssig værdiansættelse.” (fra omtalen af artiklen i tilknytning til indholdsfortegnelsen)

Læs hele artiklen her