David Munch, Ydelser

Beskatning af selskabers porteføljeaktier efter lov nr. 525 af 12. juni 2009

Ugeskrift for Skat - 2009

”Folketinget vedtog den 28. maj 2009 at ændre beskatningen af selskabers porteføljeaktier fra alene at omfatte afståelser inden for 3 års ejertid til årlig lagerbeskatning uanset ejertid, dog kan selskabet vælge beskatning i henhold til realisationsprincippet for så vidt angår porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet…” (fra artiklen)

Læs hele artiklen her