David Munch, Ydelser

International arbejdsudleje

SKAT Udland - 2013

I artiklen kommenteres Skatterådets praksis for så vidt angår "integreret del af virksomheden", der blev indføjet i bestemmelsen om arbejdsudleje i KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ved lov nr. 921 af 18/9 2012. Endvidere kommenteres notat af 17/5 2013 til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-53/13 (SU 2013, 221) om præjudicielt spørgsmål om arbejdsudleje.
 

Læs hele artiklen her

Kontant bonus - skatteret

HR JURA SOMMER 2013

Læs hele artiklen her

Danmarks Skatteadvokater - foredrag den 27. og 28. november 2012

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker - plancher

Plancher anvendt ved foredrag om "Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker - hvad kan lade sig gøre?", den 27. og 28. november 2012 i Danmarks Skatteadvokaters regi, kan ses ved at klikke nedenfor. Foredraget udgjorde en del af det overordnede emne: "Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret". 

Læs hele artiklen her