David Munch, Ydelser

International arbejdsudleje

Skat Udland - 2015

Artiklen omhandler skatterådets offentliggjorte praksis siden SKATs styresignal 2014.478.SKAT samt to afgørelser truffet af Landsskatteretten i 2015.

Læs hele artiklen her

International arbejdsudleje

SKAT UDLAND - 2014

Skatterådet har i 2014 ændret sin praksis for så vidt angår betingelsen om, at den udenlandske tjenesteyders virksomhed skal udgøre en integreret del af den danske tjenesteydermodtagers virksomhed, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Endvidere har SKAT i 2014 udsendt et nyt styresignal om arbejdsudleje, der bl.a. bekræfter den ændrede holdning hos Skatterådet.

 

Læs hele artiklen her

Danmarks Skatteadvokater - foredrag den 15. maj 2014

Plancher anvendt under foredraget

International arbejdsudleje - seneste udvikling efter lov nr. 921 af 18/9 2012,
herunder afgørelser, SKATs styresignal SKM2013.714 og præjudicielle
spørgsmål for EU-Domstolen samt arbejdsudleje i relation til
dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Læs hele artiklen her