David Munch, Ydelser

Incitamentsordninger - genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere

Revision & Regnskabsvæsen - 2016

Artiklen omhandler de genindførte fordelagtige skatteregler for aktieaflønning af medarbejdere. Reglerne fremgår af den nye § 7 P i ligningsloven, der er baseret på de tidligere gældende regler i § 7 H i ligningsloven, som den forrige regering ophævede ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.  

Læs hele artiklen her

International arbejdsudleje

Skat Udland - 2015

Artiklen omhandler skatterådets offentliggjorte praksis siden SKATs styresignal 2014.478.SKAT samt to afgørelser truffet af Landsskatteretten i 2015.

Læs hele artiklen her

International arbejdsudleje

SKAT UDLAND - 2014

Skatterådet har i 2014 ændret sin praksis for så vidt angår betingelsen om, at den udenlandske tjenesteyders virksomhed skal udgøre en integreret del af den danske tjenesteydermodtagers virksomhed, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. Endvidere har SKAT i 2014 udsendt et nyt styresignal om arbejdsudleje, der bl.a. bekræfter den ændrede holdning hos Skatterådet.

 

Læs hele artiklen her